SWEET DISPOSITION

SWEET DISPOSTION: a moment, a love, a dream, a laugh, a kiss, a cry, our rights, our wrongs.

martes, 13 de diciembre de 2011

No hay comentarios:

Publicar un comentario